Chart Numero 1

Chart Numero 2

Euro

3
Data 1
5
Data 2
7
Data 3
9
Data 4
2
Data 5
Stand

Chart Numero 3