Çevre Politikası

HUGO BOSS, hazır giyim sektörünün premium ve lüks segmentinde çevresel koruma konusunda öncü bir konuma gelmek için gayret göstermektedir. Bu iddiayı desteklemek amacıyla, HUGO BOSS grubunun üretim tesisi olan HBTR-İzmir çevreyi korumayı taahhüt eder.
Bu doğrultuda;

  • Doğal kaynaklar kullanımında tasarruflu tüketimi ve verimlilik artışını hedefler.
  • Süreçlerde ortaya çıkan atıkların azaltılması, tasnifi ve geri dönüşüme kazandırılması için faaliyetlerde bulunur.
  • Ürün yaşam döngüsü zinciri içerisinde çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yönelik teşvikte bulunur ve işbirliği yapar.
  • Çalışanlarını çevre bilinci konusunda bilgilendirir ve çevre gelişimine yönelik faaliyetlerde bulunmaları için teşvik eder.
  • Çevre ile ilgili belirlenmiş uygunluk yükümlülüklerine ve HUGO BOSS çevre taahhüdüne uygun hareket eder.
  • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardını esas alarak, çevre performansını sürekli iyileştirmeyi amaçlar.