Environmental Policy

HBTR Izmir - Environment Policy

HUGO BOSS strives to take a leading position for environmental protection in the premium and luxury segment of the apparel sector. To support this claim HBTR Izmir -the in house production facility of HUGO BOSS Group- has committed itself to the following.

 • Intend efficiency increase and savings in consumption of natural resources.
 • Arrange activities to reduce, sort and recycle wastes generated by the processes.
 •  Promote and collaborate to preserve natural resources and environment along the product life cycle chain.
 • Enlighten employees about environmental awareness and encourage them to engage in environmental development activities.
 • Conform to the environmental compliance obligations and HUGO BOSS environmental commitment.
 • Aim for continuous improvement in the environmental performance based on ISO 14001 environmental management system standards.

Çevre Politikası

HUGO BOSS, hazır giyim sektörünün premium ve lüks segmentinde çevresel koruma konusunda öncü bir konuma gelmek için gayret göstermektedir. Bu iddiayı desteklemek amacıyla, HUGO BOSS grubunun üretim tesisi olan HBTR-İzmir çevreyi korumayı taahhüt eder.
Bu doğrultuda;

 • Doğal kaynaklar kullanımında tasarruflu tüketimi ve verimlilik artışını hedefler.
 • Süreçlerde ortaya çıkan atıkların azaltılması, tasnifi ve geri dönüşüme kazandırılması için faaliyetlerde bulunur.
 • Ürün yaşam döngüsü zinciri içerisinde çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yönelik teşvikte bulunur ve işbirliği yapar.
 • Çalışanlarını çevre bilinci konusunda bilgilendirir ve çevre gelişimine yönelik faaliyetlerde bulunmaları için teşvik eder.
 • Çevre ile ilgili belirlenmiş uygunluk yükümlülüklerine ve HUGO BOSS çevre taahhüdüne uygun hareket eder.
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardını esas alarak, çevre performansını sürekli iyileştirmeyi amaçlar.